Thời gian mở cửa: Thứ 3 - thứ 6: Sáng: 7h30 đến 11h30  -  Chiều: 13h00 đến 17h00;  Thứ 7 - Chủ nhật: 17h00 đến 21h00 
 

 Thông báo

 
 
 

 Thư viện ảnh

 
 

 Video

 
 • Lễ cấp sắc của người Dao ở Đồng Nai
 • Nghề đóng ghe thuyền ở Đồng Nai
 • Nghề dệt thổ cẩm của người Mạ ở Đồng Nai
 • Hoa văn nhà cổ ở Đồng Nai
 • Nghề đá Bửu Long - Biên Hòa
 • Giới thiệu các phòng trưng bày cố định
 • Địa trong văn hóa dân gian người Việt
 • Bảo tàng Đồng Nai - địa chỉ đỏ tìm hiểu về truyền thống
 • Sinh hoạt của học sinh tại Bảo tàng Đồng Nai
 • Nghề nấu mía đường thủ công truyền thống ở Vĩnh Cửu
 • Thư viện video
   
   

   Liên Kết Website

   
   

   Cơ cấu tổ chức

   

  Ban Giám Đốc

  Giám đốc: Lưu Văn Du

  Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tuyết Hồng

  PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP

  -​      ​    0​1 Trưởng phòng

  -          01 Phó Trưởng phòng kiêm kế toán trưởng

  -          01 Phụ trách thủ quỹ

  -          01 Văn thư Tổng hợp

  -          01 Lái xe, 02 Tạp vụ

  -          Đội Bảo vệ:  + 01 Đội trưởng

       + 05 Đội viên

  • Phòng hành chính tổng hợp có chức năng nhiệm vụ:

  - Tham mưu cho Ban Gám đốc Bảo tàng trong việc điều hành, quản lý ngân sách đảm bảo nguyên tắc thu chi tài chính, pháp lệnh về kế toán.

  - Cấp phát kịp thời về kinh phí, nhiên liệu, các loại giấy tờ liên quan đảm bảo cho các phòng chức năng của Bảo tàng hoạt động có hiệu quả.

  - Tham mưu cho lãnh đạo Bảo tàng thực hiện công tác tổ chức bộ máy, biên chế và công tác cán bộ của cơ quan.

  - Tổ chức thực hiện và quản lý công văn đi, đến theo đúng quy định.

  - Tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ, chính sách khác … đối với viên chức, người lao động nhanh chóng, kịp thời theo quy định của pháp luật. 

  - Quản lý viên chức, quản lý hồ sơ nhân sự cơ quan.

  - Tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản, điện nước, văn phòng phẩm và các phương tiện hoạt động tại cơ quan; có kế hoạch kiểm kê tài sản cơ quan theo định kỳ.

  - Tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc sửa chữa, bổ sung những trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác trưng bày, kho kiểm kê và các nhiệm vụ chuyên môn khác.

  - Đảm bảo phân công đội bảo vệ trực 24/24 giờ bảo vệ an ninh trật tự, tài sản cơ quan, có kế hoạch vệ sinh cơ quan, phòng cháy, chữa cháy.

  - Theo dõi và có kế hoạch thu chi kinh phí ngân sách Nhà nước sau khi được cấp trên phê duyệt. Đảm bảo thu chi ngân sách đúng quy định, kịp thời giải quyết những đề nghị của các phòng ban sau khi được Ban giám đốc Bảo tàng có ý kiến phê duyệt.

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Bảo tàng giao.

  PHÒNG TRƯNG BÀY - TUYÊN TRUYỀN

         - 01 Trưởng phòng

         - 01 Phó Trưởng phòng

         - 05 Thuyết minh viên

         - 01 Đồ họa ứng dụng

  * Thành lập: Phòng Trưng bày - Tuyên truyền Bảo tàng Đồng Nai chính chức thành lập năm 2000.

  * Chức năng, nhiệm vụ: Phòng Trưng bày - Tuyên truyền có chức năng nhiệm vụ nghiên cứu, biên soạn kế hoạch đề cương, kịch bản, graphích trưng bày, triển lãm chuyên đề tại Bảo tàng Đồng Nai, phòng Truyền thống, triển lãm cơ sở; thuyết minh phục vụ khách đến nghiên cứu học tập tham quan, thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục, quảng bá những tư liệu lịch sử, công trình nghiên cứu khoa học trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

  Ngoài ra phòng Trưng bày - Tuyên truyền còn tham gia các đề tài, công trình nghiên cứu, triển lãm phục vụ nhiệm vụ chính trị, thực hiện những nhiệm vụ khác do Giám đốc Bảo tàng Đồng Nai giao./.

  PHÒNG NGHIÊN CỨU SƯU TẦM
     

           - 01 Phó trưởng phòng

          

           - 03 Bảo tàng viên.

            

            * Chức năng nhiệm vụ: Phòng Nghiên cứu Sưu tầm có chức năng nhiệm vụ:

  - Nghiên cứu, xây dựng đề cương, kế hoạch và tổ chức sưu tầm tài liệu, hiện vật phù hợp với nội dung của đề tài.

          

  - Sưu tầm bổ sung hiện vật trôi nổi cho kho bảo quản cơ sở của Bảo tàng.

          

  - Tiến hành lập hồ sơ khoa học cho mỗi hiện vật sưu tầm

          

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Bảo tàng giao.​

  PHÒNG KIỂM KÊ - BẢO QUẢN

            - 01 Trưởng phòng.

            - 01 Phó Trưởng phòng.

            - 03 Bảo tàng viên

                 * Chức năng nhiệm vụ:

  Công tác kiểm kê:

  + Công tác kiểm kê hiện vật nhằm bảo vệ hiện vật về mặt pháp lý, hỗ trợ cho công việc nghiên cứu các hiện vật trong kho Bảo tàng được dễ dàng, thuận tiện, giúp cho việc xác định lý lịch hiện vật được chính xác, tạo điều kiện cho việc bảo quản chúng được lâu dài.

  + Đảm bảo sự hoàn toàn trọn vẹn các di vật lịch sử tự nhiên, các di vật văn hóa vật chất và tinh thần đang được lưu giữ trong Bảo tàng.

  + Xác định và phát hiện được ý nghĩa lịch sử, khoa học và nghệ thuật của hiện vật.

  + Tạo điều kiện để sử dụng hiện vật một cách rộng rãi trong công tác giáo dục – khoa học của Bảo tàng và trong các mục đích khoa học khác.

  - Công tác bảo quản:

  + Tạo mọi điều kiện ngăn ngừa sự phá hoại của tự nhiên và con người nhằm bảo quản tốt nhất hiện vật trong điều kiện có thể.

  + Tu sửa, phục chế lại hình dáng ban đầu của hiện vật gốc và gia công điều chế các mẫu vật tự nhiên thành hiện vật bảo tàng.

  + Tổ chức sắp xếp, hệ thống hóa hiện vật trong kho bảo tàng

  + Ngoài ra phòng kiểm kê bảo quản còn thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Bảo tàng giao.

  PHÒNG DI SẢN VĂN HÓA

  *  Quá trình thành lập:

              Xuất phát từ thực tiễn lịch sử và đặc thù văn hóa ở Đồng Nai, ngay từ khi phòng Bảo tồn - Bảo tàng thuộc Ty văn hóa Thông tin được thành lập năm 1976, Ban lãnh đạo đã triển khai xây dựng Tổ Quản lý Di tích trong hệ thống các tổ chức nghiệp vụ Bảo tồn - Bảo tàng. Năm 2004, phòng Quản lý Di tích được đổi tên thành phòng Di sản văn hóa, trực thuộc Bảo tàng Đồng Nai, (trụ sở tại số 01, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Phong, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai). Đến nay đội ngũ cán bộ của phòng có số lượng là 07 người đều có trình độ đại học thuộc các ngành Khoa học xã hội.

  Cơ cấu tổ chức: Phòng Di sản Văn hóa bao gồm:

  - 01 Trưởng phòng.

  - 01 Phó trưởng phòng.

  - 05 bảo tàng viên.

  * Chức năng, nhiệm vụ: Phòng Di sản Văn hóa có chức năng nhiệm vụ:

  - Chuyên trách công tác nghiên cứu, bảo tồn, phát huy tác dụng các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn Đồng Nai.

  Ngoài ra Phòng Di sản văn hóa còn tham gia triển khai các công trình, dự án, đề tài nghiên cứu về văn hóa vật thể và phi vật thể tại địa phương.​

  ​​
  .
  BẢO TÀNG ĐỒNG NAI
  Địa chỉ: Số 1, Nguyễn Ái Quốc, P. Tân Phong, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
  Điện thoại: 0251.3827345 - Fax: 0251.3810587
  Email: baotangdongnai@gmail.com