Thời gian mở cửa: Thứ 3 - thứ 6: Sáng: 7h30 đến 11h30  -  Chiều: 13h00 đến 17h00;  Thứ 7 - Chủ nhật: 17h00 đến 21h00 
 

 Thông báo

 
 
 

 Thư viện ảnh

 
 

 Video

 
 • Lễ cấp sắc của người Dao ở Đồng Nai
 • Nghề đóng ghe thuyền ở Đồng Nai
 • Nghề dệt thổ cẩm của người Mạ ở Đồng Nai
 • Hoa văn nhà cổ ở Đồng Nai
 • Nghề đá Bửu Long - Biên Hòa
 • Giới thiệu các phòng trưng bày cố định
 • Địa trong văn hóa dân gian người Việt
 • Bảo tàng Đồng Nai - địa chỉ đỏ tìm hiểu về truyền thống
 • Sinh hoạt của học sinh tại Bảo tàng Đồng Nai
 • Nghề nấu mía đường thủ công truyền thống ở Vĩnh Cửu
 • Thư viện video
   
   

   Liên Kết Website

   
   

   Nội dung tin

   
  SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ: “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN Ở BẢO TÀNG ĐỒNG NAI”
  Đăng ngày: 03-12-2018 10:00
  Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Trong tình hình hiện nay việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là hết sức cần thiết. Thông qua đó giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao hơn nhận thức, trách nhiệm của mình gắn với từng nhiệm vụ cụ thể.

  ​         Trên tinh thần đó, Chi bộ Bảo tàng Đồng Nai xây dựng sinh hoạt chuyên đề: “Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn của Bảo tàng Đồng Nai”. Mục tiêu của sinh hoạt chuyên đề là: phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ của tập thể bàn thảo về những nội dung, công việc cụ thể gắn với trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên. Qua buổi sinh hoạt chuyên đề giúp cho toàn thể Đảng viên trong Chi bộ nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình, sẽ tạo động lực mới trong việc đổi mới phong cách, tác phong công tác, gợi mở các giải pháp và triển khai thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

  Có thể nói hoạt động chuyên môn nghiệp vụ là một trong những khâu trọng yếu của công tác Bảo tàng, góp phần quan trọng vào phát triển sự nghiệp Bảo tàng. Trong thời gian qua, công tác nghiệp vụ của Bảo tàng đã được Chi bộ, Ban Giám đốc quan tâm đúng mức, chỉ đạo kịp thời và thu được nhiều kết quả khả quan góp phần rất lớn vào sự nghiệp bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa ở Đồng Nai. Hoạt động chuyên môn của Bảo tàng đã đi đúng hướng, chất lượng của các đề tài nghiên cứu văn hóa, các bộ sưu tập hiện vật… ngày càng được nâng cao; áp dụng các phương pháp mới trong bảo quản, lưu giữ hiện vật; công tác tuyên truyền và phổ biến di sản văn hóa tới cộng đồng được sâu rộng hơn đáp ứng được nhiệm vụ theo yêu cầu.

  Tuy vậy, quá trình hoạt động cũng bộc lộ một số những hạn chế như: nhận thức của đội ngũ cán bộ làm công tác chuyên môn chưa cao trong việc tự học (ngoại ngữ, chuyên môn, đọc sách, tìm kiếm các nguồn tư liệu…); tính sáng tạo, chuyên sâu trong quá trình tác nghiệp chưa được đề cao triệt để; tính bao quát các lĩnh vực liên quan chưa được chú ý; việc quản lý chất lượng hoạt động chuyên môn ở các phòng ban vẫn còn hạn chế; một số cán bộ, viên chức đôi lúc còn lơ là việc học tập chuyên môn, rèn luyện bản thân...

  Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong giai đoạn mới rất cần thiết phải nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động chuyên môn nghiệp vụ tại Bảo tàng. Trên tinh thần phát huy tính tự giác, đoàn kết, sáng tạo của đội ngũ cán bộ viên chức Bảo tàng, xin đề xuất các giải pháp sau:

  - Nâng cao nhận thức của cán bộ viên chức về trách nhiệm cá nhân trong thực thi nhiệm vụ.

  - Cán bộ, viên chức tự kiểm điểm trách nhiệm, xây dựng kế hoạch hoạt động cho cá nhân; nêu cao tính làm gương trong cơ quan đơn vị.

  - Bên cạnh việc nâng cao trình độ lý luận chính trị, cán bộ, đảng viên còn phải luôn phấn đấu học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn và coi việc học tập nâng cao trình độ là một quá trình xuyên suốt. Tham gia các cuộc hội thảo khoa học, viết bài nhằm nâng cao kỹ năng, tiếp cận phương pháp nghiên cứu mới… Ngoài ra, cũng cần nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử, ngoại ngữ, vi tính đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong giai đoạn mới.

  - Bảo tàng xây dựng kế hoạch (ngắn hạn, dài hạn) định hướng đào tạo nghiệp vụ, ngoại ngữ cho cán bộ chuyên môn; ứng dụng kiến thức thu được vào trong thực tiễn công tác. Có qui định cụ thể đối với các đối tượng được cử đi đào tạo.

  - Quản lý chặt chẽ chất lượng hoạt động chuyên môn ở các phòng

  - Phát huy vai trò phản biện của Hội đồng Khoa học Bảo tàng

  - Nâng cao khả năng bao quát của cá nhân trong phạm vi phòng, cơ quan

  - Phân công phân nhiệm phù hợp với năng lực của từng cán bộ, viên chức

  - Kiên quyết chống các biểu hiện lơ là trong công tác, tình trạng làm cho có không chú ý tới hiệu quả công việc được giao.

  - Nâng cao tính phê bình, tự phê bình, giám sát lẫn nhau của cán bộ, viên chức trên tinh thần đoàn kết, cùng nhau tiến bộ.

  - Duy trì mối quan hệ chặt chẽ từ Chi bộ, Ban Giám đốc tới các cán bộ viên chức trong việc định hướng kế hoạch hoạt động

  - Xây dựng đội ngũ cán bộ Bảo tàng gương mẫu, vững về chuyên môn, giàu nhiệt huyết, không ngừng rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.​

  In nội dung
  Các tin đã đăng ngày:
  RadDatePicker
  RadDatePicker
  Open the calendar popup.
  BẢO TÀNG ĐỒNG NAI
  Địa chỉ: Số 1, Nguyễn Ái Quốc, P. Tân Phong, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
  Điện thoại: 0251.3827345 - Fax: 0251.3810587
  Email: baotangdongnai@gmail.com