Thời gian mở cửa: Thứ 3 - thứ 6: Sáng: 7h30 đến 11h30  -  Chiều: 13h00 đến 17h00;  Thứ 7 - Chủ nhật: 17h00 đến 21h00 
 

 Thông báo

 
 
 

 Thư viện ảnh

 
 

 Video

 
 • Lễ cấp sắc của người Dao ở Đồng Nai
 • Nghề đóng ghe thuyền ở Đồng Nai
 • Nghề dệt thổ cẩm của người Mạ ở Đồng Nai
 • Hoa văn nhà cổ ở Đồng Nai
 • Nghề đá Bửu Long - Biên Hòa
 • Giới thiệu các phòng trưng bày cố định
 • Địa trong văn hóa dân gian người Việt
 • Bảo tàng Đồng Nai - địa chỉ đỏ tìm hiểu về truyền thống
 • Sinh hoạt của học sinh tại Bảo tàng Đồng Nai
 • Nghề nấu mía đường thủ công truyền thống ở Vĩnh Cửu
 • Thư viện video
   
   

   Liên Kết Website

   
   

   Thông tin chung

   

  * Giám đốc: Lưu Văn Du

                       * Phó giám đốc: Nguyễn Thị Tuyết Hồng

          Bảo tàng Đồng Nai được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 1976 với tên gọi là Phòng Bảo tồn Bảo tàng thuộc Ty Văn hóa Thông tin Đồng Nai. Ngày 24/10/1987, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ra quyết định số 1770/QĐ-UBT thành lập Nhà Bảo tàng tỉnh Đồng Nai trên cơ sở phòng Bảo tồn Bảo tàng. Bảo tàng Đồng Nai được xếp hạng là Bảo tàng loại II theo quyết định số 610/QĐ-UBT ngày 27/02/1996 của UBND tỉnh Đồng Nai.

  * Bảo tàng Đồng Nai có các chức năng, nhiệm vụ:

  1. Tham mưu cho Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về Bảo tàng.

  2. Nghiên cứu, xây dựng  và tổ chức thực hiện các kế hoạch, dự án, đề án ngắn hạn, dài hạn về các mặt hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Bảo tàng khi được Hội đồng khoa học Bảo tàng hoặc các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  3. Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức về chuyên ngành Bảo tàng và các ngành khoa học có liên quan nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động và phát triển của Bảo tàng Đồng Nai.

  4. Hướng dẫn các đối tượng đến tham quan Bảo tàng; tạo điều kiện và phục vụ các đối tượng được phép khai thác, sử dụng các tài liệu của Bảo tàng hoặc liên quan đến Bảo tàng, do Bảo tàng hiện đang lưu giữ. Tổ chức bảo vệ, bảo đảm an ninh an toàn cho Bảo tàng và khách tham quan.

  5. Quản lý sử dụng cán bộ, viên chức về tài sản, tài chính của Bảo tàng theo đúng pháp luật và các chính sách hiện hành của Nhà nước.

  6. Tổ chức sưu tầm, tư liệu hóa tài liệu, hiện vật và di sản văn hóa phi vật thể ở trong và ngoài nước phù hợp với phạm vi, đối tượng, nội dung hoạt động thông qua các phương thức:

  - Khảo sát điền dã, sưu tầm, tư liệu hóa tài liệu, hiện vật và di sản văn hóa phi vật thể.

  - Khai quật khảo cổ

  - Tiếp nhận tư liệu, hiện vật do tổ chức, cá nhân chuyển giao, chuyển tặng.

  - Mua, trao đổi hiện vật, tư liệu với tổ chức, cá nhân. Việc sưu tầm, tư liệu hóa tài liệu, hiện vật và di sản văn hóa phi vật thể phải tuân theo các qui định pháp luật hiện hành và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

  7. Bảo vệ, giữ gìn di sản văn hóa. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại di sản văn hóa. Thông báo kịp thời cho chủ sở hữu hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi gần nhất khi di sản văn hóa bị mất hoặc có nguy cơ bị hủy hoại. Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức cá nhân tham quan, du lịch, nghiên cứu di sản văn hóa.

  8. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo lên cấp trên trực tiếp và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Cục Di sản Văn hóa theo quy định của Nhà nước.     

   * Bảo tàng Đồng Nai hiện có:

  - Lãnh đạo Bảo tàng gồm: Giám đốc và Phó Giám đốc.

  - Bộ máy các phòng gồm:

      + Phòng Hành chính Tổng hợp 

            * Đội Bảo vệ

      + Phòng Nghiên cứu Sưu tầm

      + Phòng Di sản Văn hóa

            * Tổ Dữ liệu Văn hóa phi vật thể

      + Phòng Kiểm kê Bảo quản

             * Thư viện

      + Phòng Trưng bày Tuyên truyền

  * Địa chỉ liên hệ:  Số 1 - Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Phong, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

  * Điện thoại: 0251.3822439 - 810587 - 827345 . 

  * Fax0251.3810587​                   

  * Email: baotangdongnai@gmail.com

                       baotangdongnai@dongnai.gov.vn         

  .
  BẢO TÀNG ĐỒNG NAI
  Địa chỉ: Số 1, Nguyễn Ái Quốc, P. Tân Phong, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
  Điện thoại: 0251.3827345 - Fax: 0251.3810587
  Email: baotangdongnai@gmail.com