create chuyen mucThe system cannot find the file specified. (Exception from HRESULT: 0x80070002)c usercontrol 'ddlCoQuan' has a SelectedValue which is invalid because it does not exist in the list of items. Parameter name: valueThe system cannot find the file specified. (Exception from HRESULT: 0x80070002) van-ban-phap-quy
Thời gian mở cửa: Thứ 3 - thứ 6: Sáng: 7h30 đến 11h30  -  Chiều: 13h00 đến 17h00;  Thứ 7 - Chủ nhật: 17h00 đến 21h00 
 

 Thông báo

 
 
 

 Thư viện ảnh

 
 

 Video

 
 • Lễ cấp sắc của người Dao ở Đồng Nai
 • Nghề đóng ghe thuyền ở Đồng Nai
 • Nghề dệt thổ cẩm của người Mạ ở Đồng Nai
 • Hoa văn nhà cổ ở Đồng Nai
 • Nghề đá Bửu Long - Biên Hòa
 • Giới thiệu các phòng trưng bày cố định
 • Địa trong văn hóa dân gian người Việt
 • Bảo tàng Đồng Nai - địa chỉ đỏ tìm hiểu về truyền thống
 • Sinh hoạt của học sinh tại Bảo tàng Đồng Nai
 • Nghề nấu mía đường thủ công truyền thống ở Vĩnh Cửu
 • Thư viện video
   
   

   Liên Kết Website

   
   

   văn bản pháp luật

   
  Chọn một ngày từ lịch.
   
  Chọn một ngày từ lịch.
   
  Không có văn bản nào
   

   Liên Kết Website

   
   

   Thông báo

   
   

   hình ảnh hoạt động

   
  The system cannot find the file specified. (Exception from HRESULT: 0x80070002) at Microsoft.SharePoint.Library.SPRequestInternalClass.GetMetadataForUrl(String bstrUrl, Int32 METADATAFLAGS, Guid& pgListId, Int32& plItemId, Int32& plType, Object& pvarFileOrFolder) at Microsoft.SharePoint.Library.SPRequest.GetMetadataForUrl(String bstrUrl, Int32 METADATAFLAGS, Guid& pgListId, Int32& plItemId, Int32& plType, Object& pvarFileOrFolder) at Microsoft.SharePoint.SPWeb.GetList(String strUrl) at Dost_TBT_HinhAnhHoatDong.Dost_TBT_HinhAnhHoatDong_WebPart.b__0() at Microsoft.SharePoint.SPSecurity.<>c__DisplayClass4.b__2() at Microsoft.SharePoint.Utilities.SecurityContext.RunAsProcess(CodeToRunElevated secureCode) at Microsoft.SharePoint.SPSecurity.RunWithElevatedPrivileges(WaitCallback secureCode, Object param) at Microsoft.SharePoint.SPSecurity.RunWithElevatedPrivileges(CodeToRunElevated secureCode) at Dost_TBT_HinhAnhHoatDong.Dost_TBT_HinhAnhHoatDong_WebPart.CreateChildControls()
   

   Video

   
 • Lễ cấp sắc của người Dao ở Đồng Nai
 • Nghề đóng ghe thuyền ở Đồng Nai
 • Nghề dệt thổ cẩm của người Mạ ở Đồng Nai
 • Hoa văn nhà cổ ở Đồng Nai
 • Nghề đá Bửu Long - Biên Hòa
 • Giới thiệu các phòng trưng bày cố định
 • Địa trong văn hóa dân gian người Việt
 • Bảo tàng Đồng Nai - địa chỉ đỏ tìm hiểu về truyền thống
 • Sinh hoạt của học sinh tại Bảo tàng Đồng Nai
 • Nghề nấu mía đường thủ công truyền thống ở Vĩnh Cửu
 • Thư viện video
  The system cannot find the file specified. (Exception from HRESULT: 0x80070002) at Microsoft.SharePoint.Library.SPRequestInternalClass.GetMetadataForUrl(String bstrUrl, Int32 METADATAFLAGS, Guid& pgListId, Int32& plItemId, Int32& plType, Object& pvarFileOrFolder) at Microsoft.SharePoint.Library.SPRequest.GetMetadataForUrl(String bstrUrl, Int32 METADATAFLAGS, Guid& pgListId, Int32& plItemId, Int32& plType, Object& pvarFileOrFolder) at Microsoft.SharePoint.SPWeb.GetList(String strUrl) at Dost_CangDN_HinhQuangCao.Dost_CangDN_HinhQuangCao_WebPart.b__0() at Microsoft.SharePoint.SPSecurity.<>c__DisplayClass4.b__2() at Microsoft.SharePoint.Utilities.SecurityContext.RunAsProcess(CodeToRunElevated secureCode) at Microsoft.SharePoint.SPSecurity.RunWithElevatedPrivileges(WaitCallback secureCode, Object param) at Microsoft.SharePoint.SPSecurity.RunWithElevatedPrivileges(CodeToRunElevated secureCode) at Dost_CangDN_HinhQuangCao.Dost_CangDN_HinhQuangCao_WebPart.CreateChildControls()
  BẢO TÀNG ĐỒNG NAI
  Địa chỉ: Số 1, Nguyễn Ái Quốc, P. Tân Phong, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
  Điện thoại: 0251.3827345 - Fax: 0251.3810587
  Email: baotangdongnai@gmail.com